Referanser

I 2009 stengte Hersleb skole dørene etter at asbest ble oppdaget i...
November 2014 signerte Noveta kontrakt med Hent AS om tømrerarbeidene på...
26. februar 2015 signerte Noveta kontrakt med Vedal Prosjekt om utførelse av...
Noveta har hatt kontrakt med Betonmast om utførelse av tømrerarbeidene på DPS...

Home